SPRAWDŹ CZY TWOJE ZWIERZĘ JEST WOLNE OD PASOŻYTÓW WEWNĘTRZNYCH.

TYLKO W LUTYM OBNIŻONA CENA BADANIA KAŁU ZWIERZĄT METODĄ FLOTACJI.

CO TO JEST BADANIE KAŁU METODĄ FLOTACJI?

Badanie kału metodą flotacji – prosta i nieinwazyjna metoda na wykrywanie podstawowych pasożytów wewnętrznych zwierząt.

PO CO BADAMY KAŁ ZWIERZĄT?

Dzięki temu badaniu można ocenić stan zarobaczenia zwierzęcia i dopasować odpowiednią terapię przeciwpasożytniczą. Należy pamiętać, że zarobaczone zwierzę może stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi jak i innych zwierząt.

JAK WYKONAĆ BADANIE?

– należy zgłosić się do przychodni WetMedyk aby uzyskać pojemnik do pobrania kału.
– pobrany kał, najlepiej tego samego dnia przynieść do lecznicy
– wynik badania gotowy jest tego samego dnia (przy próbkach przyniesionych rano) lub następnego dnia (przy próbkach przyniesionych wieczorem)

Zapraszamy

Zespół Przychodni Weterynaryjnej
WetMedyk